سازمان عفو بین الملل خواستار اقدام فوری برای نجات جان محمد نظری شد

 بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار اقدام فوری برای نجات جان “محمد نظری”زندانی سیاسی کورد شد.
دراین بیانیه سوابق سیاسی محمد نظری را مسالمت آمیز و حبس وی را دراساس روند قضایی نا عادلانه خوانده است.
محمد نظری بیش از ۲۴سال غیر عادلانه در زندان به سر میبرد، به دلیل رد مطالباتش بیش از ٨۱روز است دست به اعتصاب غذا زده است و در شرایط وخیم سلامت جسمی به سر میبرد، محمد نظری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۳ از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامیه ایران بازداشت شده و دراتاقهای بازجویی این سازمان تحت شکنجه و آزار جسمی وروانی قرار میگیرد.
در روز ۲۹مهرماه محمد نظری به دلیل شرایط وخیم جسمی به بیمارستانی در خارج از زندان انتقال داده میشود که کمتر از یک شب به زندان رجایی شهر باز گردانده میشود همچنین این زندانی سیاسی کورد از بیماری قلبی رنج میبرد و به مراقبت در خارج از زندان نیاز دارد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان