خودکشی یک پزشک در شهر سنه

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه سال جاری، یک پزشک زن به نام «آرزو قبادی» به وسیله خوردن قرص به زندگی‌اش پایان داد.

به گفته یک منبع مطلع به جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ متوفی به دلیل اختلافات خانوادگی به زندگی‌اش خاتمه داده است. آرزو قبادی همسر دکتر فؤاد رحیمی در منزل شخصی خود با خوردن ۵۰۰ قرص اقدام به خودکشی نمود.

با توجه به گزارش‌های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ‌بر ۱۱ قتل ناموسی و اسیدپاشی و ۲۷ بار خودکشی زنان در شرق کوردستان روی‌داده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان