درنتیجه حمله ايران و عراق به كوردستان جمعى از شهروندان قربانى شدند 

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، پس از حمله حكومت ايران و عراق به اقليم كوردستان  بخشى از مناطق كوردستان  دست‌خوش ناآرامی شد.

در پي حمله نيروهاى سپاه و حشد شعبى عراق و سپاه قدس جمهورى اسلامى ايران، به بخشي از مناطق جنوب كوردستان: كركوك، جلولا، خانقين، دوبز، دوزخورماتو، شنگال،… منجر به ناآرامی شد و جداى از وخامت وضعيت شهروندان  تعداد زيادى از شهروند كوردستان نيز كشته و قربانى شدند.

پس از كنترل اين مناطق،  نيروهاى وابسته به عراق و ايران دست به كشتار و آتش زدن خانه‌های مردم كردند.

طبق ويديوهاى ارسالی، ارتش اين دو كشور با بی‌رحمی  زيادى به مردم عادى حمله كرده، كه درنتیجه آن ده‌ها نفر جان خود را ازدست‌داده‌اند و هزاران نفر آواره و مجبور به گريز خانه‌های خود شدند.

اين حملات به مناطق جنوب كوردستان همزمان  با سكوت مجامع جهانى بوده و كشورهاى هم‌پیمانی مسئول اين وضعيت هستند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان