افزایش ۱۰‌ درصدی میزان مرگ‌و‌میر معتادان در شرق کوردستان و ایران 

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با توجه بە آمارهای منتشر شدەمیزان مرگ‌ومیر معتادها در شرق کوردستان و ایران افزایش ۱۰ درصدی داشتە است،  حداکثر مرگ‌ومیر موارد حاد باید بین ۳۰ تا ۵۰‌ درصد باشد، درحالی‌که مرگ‌و‌میر مصرف‌کنندگان حاد در ایران رقم ۶۳‌ درصد را نشان می‌دهد.

سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی ایران  در گفتگویی با  روزنامه ارمان گفته است که میزان مرگ‌‌ومیر معتادان در ایران بیش از این اعداد است. او مهم‌ترین دلیل افزایش مرگ‌‌و‌میر معتادان را وجود ناخالصی در مواد مخدر مصرفی عنوان کرده است.

به‌گفته صفاتیان شمار معتادان چند مصرفی در ایران نیز در چهار سال گذشته افزایش‌یافته است. او این چند مصرفی بودن را هم یکی از دلایل مهم افزایش مرگ‌‌و‌میر معتادان دانست.

بر اساس اطلاعات غیررسمی، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین باندهای پخش و توزیع مواد مخدر در ایران و شرق کوردستان است.

پخش و توزیع مواد مخدر در شرق کوردستان بر اساس برنامه‌ای هدفمند دولتی انجام می‌شود کە شیرازە اجتماعی در شرق کوردستان را هدف گرفتە و سعی در ایجاد جامعەای وابسته و بیمار دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان