جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

فروش نوزاد و دور انداختن جنین/ حكايت فقر در شرق كوردستان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: در روزهاى اخير اعلاميه فروش جنین متولد نشدە بر در و ديوار شهر مهاباد نقش بستە است.

انسانى قبل از تولد بفروش ميرسد، پديده ای جديد نتيجه فقر و فساد در جامعه امروز و سياستهاى غلط و غير مسئول دولتى است.

مردم تنگدست در باتلاق زندگی از روی ناچاری دست به خودكشى يا به فروش كليه يا خودفروشى يا فروش نوزادان و جنين روى مى آورده اند. سرنوشت اين نوزادان چه ميشود و در چه دستهايى قرار ميگيرند؟ تاريك و مبهم است.

از سويى ديگر دور انداختن جنین ونوزاد تازە متولد شدە نيز معضلى ديگر است. امروز(۲۶مهر) نوزادى در سطل آشغالهاى شهر قروه يافت شده است.

به نقل ازخبرنگار جمعيت حقوق بشرکوردستان؛ حتى خود مجريان حكومت به فقر اعتراف ميكنند كه از سخنان اخير امام جمعه اروميه كه ميگويد “فقر عمومى در سرار جامعه آذربايجان غربى جاريست” ميتوان به وضع بد اقتصادى مردم پى برد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

آزادی یک شهروند با تودیع قرار وثیقه

مهاباد؛ تندیس ادیب بزرگ کوردستان ماموستا هژار موکریانی بە آتش کشیدە شد

بازداشت یک شهروند اهل شهر سنه از سوی نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران