قتل یک جوان در جوانرود

طبق خبر جمعیت حقوق بشر کوردستان: یک شهروند اهل شهر جوانرود در شرق کوردستان با مشخصات «بلال احمدی» امروز چهارشنبە ۲۶ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی براثر ضربەی چاقو جان باخت.

طبق گفتەی حاضرین سانحەی مربوطه، شخص قاتل فرزند یکی از طلافروشان شهر جوانرود است بەعلت اختلاف شخصی مابین بلال  و برادر بلال دربازارچەی مرزی جوانرود، آن‌ها را مورد ضربات چاقو قرار دادە کەدرنهایت بلال براثر جراحت شدید جان می‌سپارد و شخص ضارب بعد از محل  سانحە متواری شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان