باغات تیکاب در شرق کوردستان طعمە حریق شدند

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: شب گذشتە ۲٥ مهر ماه ۱۳۹٦خورشیدی باغات روستای “قرە بلاغی” در منطقە تخت سلیمان از توابع شهر تیکاب در شرق کوردستان طعمه حریق شدند ومالکان این باغات متحمل خسارات وزیانهای زیادی گشتند.

در این خصوص مسئول شورای هماهنگی بحران شهر تیکاب اعلام کرد: بر اثر آتش گرفتن باغات این روستا کە سبب سوختن بخش زیادی از درختان سیب، زرد آلو، گیلاس و… شد علاوە بر آن خسارت ۵۰۰ میلیون ریالی بە باغات روستانشینان بە بار آمد و یک ونیم هکتار از باغات این نواحی در آتش سوختند و بە موجب وزش باد میزان خسارات بیشتر شدە و کنترل آتش ۴ساعت بە طول انجامید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان