انتقال یک جوان كورد به زندان مركزى شهـر سقز بعد از ١٠ روز بازداشت

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، يك جوان كورد به نام “ايوب جوانپور” پسر احمد ساكن محله كريم اباد شهـر سقز واقع در شرق كوردستان، پس از ١٠ روز بازداشت از سوی اداره اطلاعات سپاه پاسداران جمهـورى اسلامى ايران و بعد از تحت شكنجه و ضرب و شتم قرار گرفتن، بە زندان مركزى شهـر سقز منتقل شد.

در تاريخ ٢٤ مهـر ماه ١٣٩٦، نامبرده از طريق تماس تلفنى با خانواده خويش اظهـار داشت كه وى را به زندان مركزى شهـر سقز منتقل نموده اند. وى هـمچنان گفته كه در طى پروسه بازپرسی در دادگاه انقلاب جمهـورى اسلامى ايران در شهـر سقز به ايشان اطلاع داده اند كه با گذاشتن وثيقه اى به اعتبار ٨٠٠ ميليون ریال، ايشان مى تواند به صورت موقت آزاد گردد.

لازم بذکر است ، كه ايوب جوانپور در تماس تلفنی اذعان نموده كه به اتهـام شركت نمودن در مراسم شادى و پایکوبی برگزارى رفراندم جنوب کوردستان دستگير شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان