گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماه آپریل ۲۰۲۱

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه آپریل۲۰۲۱ با کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش‌های متعدد نشر شده توسط این سازمان جمع‌بندی شده است.

شایان‌ذکر است، این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می‌شوند.

بازداشت وزندان

بر اساس آمار جمع آوری شدە این ماە، ۴۲ تن از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی در شرق کوردستان بازداشت شدەاند.

نامتاریخمحل دستگیریزندان
ایوب صلاح ورزی۰۳/۰۴/۲۰۲۱ایلام  ایلام      
جوانمر مرادی۰۳/۰۴/۲۰۲۱کرماشانكرماشان   
حامد علی مشکو۰۴/۰۴/۲۰۲۱اورمیهارومیه  
ریبوار پروازه۰۶/۰۴/۲۰۲۱مریوان 
امین ملکی۰۸/۰۴/۲۰۲۱سقز  سقز     
فردین مولودی۰۱/۰۴/۲۰۲۱سنهسنه
جلال نامداری۱۲/۰۴/۲۰۲۱کرماشانکرماشان   
سعید خالیدی۱۲/۰۴/۲۰۲۱کرماشان 
صلاح گوری/ بهرامیان۱۱/۰۴/۲۰۲۱شنو 
ستار کریمی۱۳/۰۴/۲۰۲۱دهلران 
محمد جاست۱۷/۰۴/۲۰۲۱نی مریوان 
محمد پروازه۱۷/۰۴/۲۰۲۱نی مریوان 
محمد ارژنگی۱۷/۰۴/۲۰۲۱نی مریوان 
عثمان فرهمند۱۷/۰۴/۲۰۲۱نی مریوان 
امید فرجی۱۷/۰۴/۲۰۲۱نی مریوان 
متین بزازی ۱۷/۰۴/۲۰۲۱پیرانشار 
طاهیر بزازی۱۷/۰۴/۲۰۲۱پیرانشار 
ایرج علیزاده۱۶/۰۴/۲۰۲۱سلماس 
غلام رضا علیزاده۱۶/۰۴/۲۰۲۱سلماس 
اکبر حیدر پور۱۶/۰۴/۲۰۲۱ایلام 
نورالدین حسینی۲۰/۰۴/۲۰۲۱شنو 
صلاح حسینی۲۰/۰۴/۲۰۲۱شنو 
شهرام ارسن۱۴/۰۴/۲۰۲۱ماکو 
سیروان عبداللهی۲۴/۰۴/۲۰۲۱سنه 
ابراهیم حسینی۲۲/۰۴/۲۰۲۱شنو 
عطا الله زضا بابایی۲۴/۰۴/۲۰۲۱سنه 
فردین رحیمی۲۴/۰۴/۲۰۲۱سنه 
رسول عبدلله نژاد۲۶/۰۴/۲۰۲۱پیرانشار 
ارام مرادیان۲۷/۰۴/۲۰۲۱سنه 
امیر رضایی۲۷/۰۴/۲۰۲۱سنه 
ارش احمدیان۲۷/۰۴/۲۰۲۱سنه 
محمد ارغا۲۷/۰۴/۲۰۲۱سنه 
فرخ پژوهنده۲۴/۰۴/۲۰۲۱سقزکرج
ارمین احمدی۲۸/۰۴/۲۰۲۱سومای برادوست 
نیما حسەن پور۲۸/۰۴/۲۰۲۱سومای برادوست 
ارستو ملارحیمی۲۹/۰۴/۲۰۲۱مهابادمهاباد
کاوه مینبری۲۹/۰۴/۲۰۲۱سنه 
شیرکو مینبری۲۹/۰۴/۲۰۲۱سنه 
گولاله مرادی۱۷/۰۴/۲۰۲۱پیرانشار 
صفیه مامش پور۲۰/۰۴/۲۰۲۱پیرانشار 
غزال معصوم شاهی۲۱/۰۴/۲۰۲۱كرماشان 
مرضیه غلام ویسی۲۴/۰۴/۲۰۲۱سنه 
فواد راهپیکار۲۲/۰۴/۲۰۲۱مریوان 

کولبر وکاسبکار

دراین ماه ۱۷ کولبر مجروح و۱ کولبردر اثر شکنجه حکومت ترکیه به نام حسین کچانلو کشته شد.

نامتاریخمحلعلت
نامعلوم۰۵/۰۴/۲۰۲۱نوسودکولبر/شلیک مستقیم
نامعلوم۰۵/۰۴/۲۰۲۱ثلاث اباوه جانیکولبر/شلیک مستقیم
حکیم عثمانی۰۹/۰۴/۲۰۲۱شنوکولبر/شلیک مستقیم
اسماعیل رحیمی۰۹/۰۴/۲۰۲۱بانهکولبر/شلیک مستقیم
نامعلوم۰۹/۰۴/۲۰۲۱شنوکولبر/شلیک مستقیم
ظاهیر خدر زاده۱۵/۰۴/۲۰۲۱بانهکولبر/شلیک مستقیم
بهرام صمدی۱۵/۰۴/۲۰۲۱چالدرانشکنجه حکومت ترکیه
هیوا قادری۱۵/۰۴/۲۰۲۱بانهکولبر/شلیک مستقیم
حاجی مینه عالی۱۵/۰۴/۲۰۲۱سردشتکولبر/شلیک مستقیم
کاروان منوچهری۲۵/۰۴/۲۰۲۱مریوانکولبر/شلیک مستقیم
صلاح وطن دوست۲۵/۰۴/۲۰۲۱مریوانکولبر/شلیک مستقیم
ارام منوچهری۲۵/۰۴/۲۰۲۱مریوانکولبر/شلیک مستقیم
سۆران وطن دوست۲۵/۰۴/۲۰۲۱مریوانکولبر/شلیک مستقیم
حانیار حاتم پناه۲۵/۰۴/۲۰۲۱مریوانکولبر/شلیک مستقیم
سامان رسول زاده۲۷/۰۴/۲۰۲۱سردشتکولبر/شلیک مستقیم
صحبت صمدی۲۶/۰۴/۲۰۲۱دالاهوکولبر/شلیک مستقیم
رحمت الله قادر نژاد۲۸/۰۴/۲۰۲۱مریوانکولبر/شلیک مستقیم

اعدام

نامتاریخزندانعلت
احد حبیب وند۰۳/۰۴/۲۰۲۱اورمیه مواد مخدر
بایزید رشیدی هشتیانی۱۰/۰۴/۲۰۲۱اورمیهمواد مخدر
محمود بایزید۰۹/۰۴/۲۰۲۱اورمیهمواد مخدر
علی محمدزاده۰۹/۰۴/۲۰۲۱اورمیهمواد مخدر
ارشد حیدری۰۹/۰۴/۲۰۲۱اورمیهمواد مخدر
حمید نجمی۰۹/۰۴/۲۰۲۱اورمیهمواد مخدر
ارسلان مرادی۱۲/۰۴/۲۰۲۱دیواندرهمواد مخدر

خودکشی وقتل

مجموع خودکشی های ثبت شده دراین ماه ۱۸ تن است.

خودکشی

زنان

نامتاریخمحلعلتسن
شراره علی پور۰۵/۰۴/۲۰۲۱مهاباد نوجوان
سهیلا۰۵/۰۴/۲۰۲۱مهاباد 16
زهرا امیر خانی۰۶/۰۴/۲۰۲۱سقزسقوط از طبقه سومنوجوان
نامحلوم۰۷/۰۴/۲۰۲۱بوکان جوان
نامحلوم۰۷/۰۴/۲۰۲۱جوانرود جوان
لیلا کریمی۱۱/۰۴/۲۰۲۱سقز خودراحلق آویز کردن۳۰
نامحلوم۱۲/۰۴/۲۰۲۱ثلاث باوجانی  
نامعلوم۱۵/۰۴/۲۰۲۱کرماشانخودسوزی 32
مهناز .گ۱۵/۰۴/۲۰۲۱ بعلت از دست دادن فرزندش 
شیلا ویسی۲۵/۰۴/۲۰۲۱مریوان 33
کژال نادری۲۴/۰۴/۲۰۲۱ساین قلاخوردن قرص 
ژینر پودریان۲۶/۰۴/۲۰۲۱پیرانشارخود را حلق آویز کردننوجوان
شهره سرمستی۲۷/۰۴/۲۰۲۱دیوان دره 17

خودکشی

مردان

نامتاریخمحلعلت
نامعلوم۱۲/۰۴/۲۰۲۱ثلاث باوجانی 
سامیار كسرایی۱۹/۰۴/۲۰۲۱مریوانخوردن قرص _کودک
عدنان محمدی۲۷/۰۴/۲۰۲۱ثلاث باوجانی 
صدیق کریمی ۲۹/۰۴/۲۰۲۱دیواندره 
کورش محمدی۲۹/۰۴/۲۰۲۱بوکانحلق اویز کردن

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: