اسامی بیش از دو هزار نفر از اعدام شده گان کوردستان در دهه شصت توسط حکومت ایران

جمعیت حقوق بشر کوردستان اسامی بیش از ٢ هزار نفر از اعدام شدگان دهە شصت کوردستان توسط حکومت ایران را بە شرح زیر منتشر مینماید. جانباختگان شامل  روشنفکران،  دانش اموزان  و دانشجویان،  فعالان مدنی و سیاسی،  اعضا و هوادارن  احزاب سیاسی، گروهای اجتماعی و مردم عادی  بوده‌اند که توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شدەاند. اعدام این افراد  در مکان های گوناگون همچون منازل شخصی،  دادگاهای صحرایی انجام شدە است. این افراد هیچ گونە فرصتی برای دفاع از خود نداشتە و در موارد بسیار کمی کە در ابتدا حکم اعدام توسط دادگاە انقلاب صادر شدە، محکومین هیچ گونە فرصتی برای دفاع از خود نداشتە و از حق دسترسی بە وکیل محروم بودەاند.

باتوجە بە اینکە هیچ گونە پروسە قضایی در مورد این جانباختگان انجام نگرفتە است، همچنین عدم وجود دادگاە صالح مورد تایید مردم و منطبق با استانداردهای بین المللی، عدم وجود پروسە بازجویی، دادگاهی و محرومیت از داشتن حق دفاع و دسترسی بە وکیل، این اعدامها را ترور و قتل دولتی دانستە و آن را مصداق جنایت علیە بشریت میداند کە جمهوری اسلامی ایران در قبال ملت کوردستان و سایر ملل مرتکب شدە است.

قابل ذکر است کە این لیست کامل نبوده و جمعیت حقوق بشر کوردستان در  تلاش است که اسامی تمامی جانباختگان کورد در دهه شصت را جمع آوری نماید.  بە همین جهت  از کسانی که از جانباختگان این دورە زمانی  اطلاعاتی در اختیار دارند، درخواست داریم که با ارسال اطلاعات خود،  ما را در تکمیل و ثبت این لیست یاری نمایند.

لطفا اسامی را از طڕیق   info@kmmk.info   برای ما ارسال نامید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

[table id=9 /]

 

 

 

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: