تیم و چارت سازمان

اسامی اعضای اصلی هیت مدیرە جمعیت حقوق بشر کوردستان به شرح زیر است:

  1. افسانه روحنده
  2. محمد هژبری
  3. جهانگیر عبداللهی
  4. شکوه کریمی
  5. قادر شیری
  • عضو عل البدل سازمان شامل:
  1. عدنان رشیدی
  2. کیوان مصطفی پور

ارگان ها و کمیته های سازمان:

ریاست مشترک سازمان

در کنگرە دهم خانم افسانە روحندە و آقای محمد هژبری به عنوان روسای مشترک سازمان انتخاب شدند.

کمیته مالی و دیپلماتیک: جهانگیر عبداللهی و افسانه روحنده

کمیته آموزش و اطلاع رسانی: عدنان رشیدی، قادر شیری، شکوه کریمی، عزیز صالحی، کیوان مصطفی پور، بلال انفرادی، فریبرز رضایی، امید حسین زادە, رحیم خلفایی، عبدالواحد رسالتی، فرامرز رضایی
، روناک محمدی و میلاد مهرابی سراب‌تلخ.

کمیته کنترل و انضباط: محمد هژبری، گیارنگ بیگ زادە, بهروز نباتی

کمیتە آمار: افسانە روحندە

همچنین تعدادی از روزنامه نگاران و اعضای جمعیت حقوق بشر کوردستان (KMMK) هستند که در این سازمان کار می کنند و به دلایل امنیتی نام آنها ذکر نشده است.


1-اقبال مرادی (از اعضا هیت مدیرە سازمان در نزدیکی پنجوون در جنوب کوردستان توسط افراد وابستە بە جمهوری اسلامی ایران ترور شد.)