راپۆرتی پێشێلكاری مافی مرۆڤ له‌ مانگی سێپتەمبەری 2020

KMMK: راپۆرتی پێشێلكاری مافی مرۆڤ له‌ مانگی سێپتەمبەری ٢٠٢٠ کە بە هەوڵی کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان و بە پشت بەستن

دیدن

راپۆرتی پێشێلكاری مافی مرۆڤ له‌ مانگی مارسی ٢٠١٩

راپۆرتی پێشێلكاری مافی مرۆڤ له‌ مانگی مارسی ۲۰۱٩ کە بە هەوڵی کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان و بە پشت بەستن بەو

دیدن

ڕاپۆرتی پێشێلكاری مافی مرۆڤ له‌ مانگی جوونی ۲۰۱٨

راپۆرتی پێشێلكاری مافی مرۆڤ له‌ مانگی جوونی ۲۰۱٨ کە بە هەوڵی کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان و بە پشت بەستن بەو

دیدن