نەورۆزی ۲۷۱۹ با نەورۆزی یەکگرتووی و هەنگاو بەرەو ئازادی کوردستان بێت

KMMK: کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان ساڵی نوێی کوردی و هاتنی نەورۆز لە گەلی کوردستان و هەموو گەلان پیرۆز دەکات و

دیدن