کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان خەمباری و سەرەخۆشی ئاراستەی ماڵباتی گیانبەختکراو ئیقبال مورادی دەکات 

KMMK: ئێمە وەک کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان، هاوخەمی و سەرەخۆشی خۆمان ئاراستەی ماڵباتی گیانبەخت کردوو کاک ئیقبال مورادی دەکەین بێ

دیدن