پشتیوانی لەزیندانیانی مانگرتــــــوو وهۆشداری دان بە بەرپرسانی قەزایی وئەمنییەتی ئێران

بەیانییەی پشتیوانی لە زیندانیانی سیاسی «محەممەد نەزەری، حەمزە دەروێش، سوهەیل عەرەبی» کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان: ۶۲ ڕۆژ  بەسەر مانگرتن لەخواردنی

دیدن