لابردنی کەسی یەکەمی شۆرای شارەکان لەپێگەی سەرۆکایەتی شۆراکان ودانانی کەسانی گرێدراوی ئیتلاعات بەجێی ئەوان

لابردنی کەسی یەکەمی شۆرای شارەکان لەپێگەی سەرۆکایەتی شۆراکان ودانانی کەسانی گرێدراوی ئیتلاعات بەجێی ئەوان بەپێی هەواڵی گەیشتوو بەکۆمەڵەی مافێ مرۆڤی

دیدن