شهادتنامه زندانی سیاسی کورد شاهرخ محمدی

جمعیت حقوق بشر کوردستان با اتکا بە اینکە افراد زیادی از شهروندان شرق کوردستان توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت و زندانی‌شده‌اند

دیدن

آتش زدن جنگلهای”لیجه”در شمال کوردستان توسط دولت ترکیه

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،دولت ترکیه که بطور مداوم ممنوعیت رفت و آمد روستاهای شمال کوردستان را

دیدن

بازداشت دو جوان مريوانى از سوى نيروهاى حفاظت اطلاعاتى سپاه پاسداران

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از خبرگزارى كوردپا ، دو جوان كورد به نام

دیدن

نهادهای امنیتی قرار عدم دسترسی بە پروندە فرزانە جلالی را صادر کردەاند

نهادهای امنیتی قرار عدم دسترسی بە پروندە فرزانە جلالی را صادر کردەاند بر اساس تحقیقیات جمعیت حقوق بشر کوردستان، وزارت

دیدن

اروغان اروپا را تهدید کرد: بستەنگاەداشەن مرزها در قبال سکوت و همراهی در کشتار مردم

اروغان اروپا را تهدید کرد: بستەنگاەداشەن مرزها در قبال سکوت و همراهی در کشتار مردم بر اسا گزارشهای منتشر شدە،

دیدن

۲۳ ماه بی‌خبری از سیوان رحیمی فعال سیاسی کورد /عدم پاسخ‌گویی دادستانی کرماشان از سرنوشت این زندانی

دادستان و مسئولین زندان کرماشان در شرق کوردستان، بار دیگر از زندانی بودن فعال سیاسی کورد «سیوان رحیمی» در زندان مرکزی

دیدن

گزارش آماری – تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان « ماه آوریلِ سال ۲۰۱۶»

گزارش آماری – تفصیلی نقض حقوق بشر در شرق کوردستان « ماه آوریلِ سال ۲۰۱۶» این گزارش وضعیت حقوق بشر

دیدن