اسناد

اسامی بیش از دو هزار نفر از کوردستانی های اعدام شده در دهه شصت

این  افراد،  روشنفکران،  دانش اموزان  و دانشجویان،  فعالان عرصە اجتماعی و مدنی،  اعضا و هوادارن  احزاب سیاسی، گروهای اجتماعی و مردم عادی  بوده‌اند که توسط جمهوری اسلامی ایران  به شکلی کاملا  مغایر با مفاد حقوق بشر  در ابعاد گسردەایی در مکان های گوناگون همچون منازل شخصی این افراد و یا
ادامە مطلب ←