حکم زندان دو زندانی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

KMMK: جمعه ۳بهمن ۱۳۹۹ شمسی، حکم سه سال و هفت ماه زندان دو شهروند به نام‌های رحیم رفعتی و رحمان

بیشتر بخوانید