صدور حکم جدید برای زندان سیاسی “سعید سنگر”

KMMK: پنج‌شنبه۱ بهمن ۱۳۹۹ خورشیدی، سعید سنگر، زندانی سیاسی محبوس در زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیه و اهل

بیشتر بخوانید