صدور حکم دو سال زندان برای فریده ویسی و سیروس عباسی توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران

KMMK: سه شنبه ۲۳ دیماه ۱۳۹۹ خورشیدی حکم دوسال زندان در مجموع برای “فریده ویسی و همسرش سیروس عباسی” دو

بیشتر بخوانید