ترور اقبال مرادی یادآور تداوم سیاست انکار و قتل عام ملت کوردستان است/با گذشت یک سال پرونده ترور هنوز به سرانجام نرسیده است

KMMK: جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن گرامیداشت یاد اقبال مرادی عضو رهبری این سازمان، در سالروز ترور این فعال سرشناس

دیدن