جمعیت حقوق بشر کوردستان اعترافات تلویزیونی و سناریوی تکراری جهت گمراه کردن افکار عموم را محکوم می‌کند

KMMK: در گرماگرم اعتراضات داخلی جغرافیای سیاسی ایران و کشتار وسیع مردم معترض در شرق کوردستان و شهرهای ایران، بار

بیشتر بخوانید

رنج‌نامه انور خضری زندانی کورد محکوم‌به اعدام: شکنجه، خودکشی، صدور حکم اعدام

KMMK انور خضری، زندانی سنی مذهب کورد در این رنج‌نامه از شکنجه‌های وزارت اطلاعات، اقدام به خودکشی، صدور حکم اعدام

بیشتر بخوانید