ترور دولتی حکومت ایران ادامه دارد/محمد ثلاث اعدام شد

KMMK: دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ محمد ثلاث باباجانی در زندان رجایی شهر اعدام شد. محمد ثلاث باباجانی یکشنبه به قرنطینه

دیدن

شهادت‌نامه / زندانی سیاسی اعدام شده فرهاد وکیلی

شهادت‌نامه سعدیه وکیلی در مورد زندانی سیاسی اعدام‌شده فرهاد وکیلی جمعیت حقوق بشر کوردستان با اتکا بە اینکە افراد زیادی

دیدن