نغده؛ دو شهروند جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان شدند

KMMK: شنبە ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ شمسی، دو شهروند به نام‌های “عمر خاگزاد و عباس صدیقی” اهل روستای “شلیم‌جاران” از توابع

بیشتر بخوانید