سقز؛ ایست قلبی یک کولبر در پی تعقیب و گریز نیروهای مرزی

KMMK:

شنبه ۲۷ دی‌‌ماە ۱۳۹۹ خورشیدی، در طی فرار از دست نیروهای مرزی حکومت ایران یک کولبر با هویت “محمد احمدی” ۵۰ ساله، پدر ۳‌ فرزند و اهل روستای “ایچی” از توابع شهرستان سقز، ایست قلبی کرده و جان خود را از دست داد.

بنا به گزارشهای رسیده، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گذرگاه مرزی برویشکانی “بانه” به سوی دسته ای از کولبران و کاسبکاران آتش گشوده و در جریان فرار کولبران، نامبرده دچار ایست قلبی شده و جان خود را از داد.

تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت سایر کولبران هیچ اطلاع دردسترس نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان