لطیف عبدی باید خود را برای تحمل حبس به زندان معرفی کند

KMMK:
چهارشنبه ۱۲ اذر ۱۳۹۹ شمسی اعلام شد که لطیف عبدی فعال سیاسی باید روز پنجشنبە ۱۳ آذر خود را جهت تحمل دو سال حبس به زندان معرفی کند.
در احضاریه‌ای که توسط نوید صحرایی دادستان و رئیس شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب حکومت ایران در شهرستان پاوه صادر شده لست، آمده است که لطیف عبدی باید به محض دریافت برگه احضاریه‌ خود را به شعبه اول این نهاد حکومتی معرفی نماید.
طبق گزارش دریافتی احتمال میرود که آقای عبدی در ابتدا به زندان حکومت ایران در پاوه حبس و سپس به زندان دیزل آباد حکومت در کرماشان منتقل شود.
لطیف عبدی متولد سال ۱۳۶۰ شمسی، فرزند نظیف و از شهروندان ساکن شهر پاوه در شرق کوردستان میباشد.

این فعال سیاسی شرق کوردستان با تودیع وثیق ۵۰۰ میلیون تومانی به شکل موقت از زندان آزاد شده بو و
قبل از آزادی مشروط در زندان دیزآباد حکومت ایران در کرماشان محبوس بود.
دادسرا و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران این فعال سیاسی را زیر فشار قرار داده و تلاش دارند که نامبرده را دوباره زندانی کنند، این در حالیست که وضعیت زندانها در ایران و شرق کوردستان به دلیل شیوع بیماری کرونا بسیار وخیم است.
این فعال سیاسی به مدت چهار ماه در بند ۳ امنیتی زندان دیزل‌آباد حکومت ایران در شهر کرماشان حبس بود. در نهایت به اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران به ۲ سال زندان و حبس تعزیری محکوم شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان