یکی از مادران آشتی به ۶ سال حبس محکوم شد

KMMK:

شنبه یکم آذر ۱۳۹۹ خورشیدی، “زینب اسماعیلی” اهل شهر دیولان و از اعضای مادران آشتی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه با ریاست قاضی سعیدی به صورت غیابی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس گزارش، تلفن همراه این شهروند از سوی نیروهای امنیتی پیشتر ضبط شده و احضاریه دادگاه به صورت پیامک برای موبایل وی ارسال شد است. بر همین اساس نامبرده به دلیل بی‌اطلاعی از نشست دادگاه نتوانستە بود در جلسه دادگاە آماده و از خود دفاع کند.

خانم زینب اسماعیلی پس از اطلاع از صدور حکم، اقدام به گرفتن وکیل و به حکم صادره اعتراض کرده است.

شایان ذکر است، این شهروند به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کوردستانی” به ۵ سال زندان و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال زندان، مجموعا ایشان بە ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

شایان ذکر است که, این شهروند ۸ اسفند ۹۸ در شهر دیولان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت در شهر سنە منتقل شده بود. پس از ۱ماه بازداشت در (۷ فروردین‌ ماە سال جاری) با قرار وثیقه از بند زنان کانون اصلاح و تربیت شهر سنه آزاد شد.

زینب اسماعیلی مادر “محمدامین امیری” با نام سازمانی “هاوری لیلاخ” از اعضای یگان‌های مدافع خلق می‌باشد که سال ۲۰۱۴ در جریان جنگ با نیروهای داعش در شهر کوبانی جان باخته است.

مادران آشتی کوردستان از سوی شماری از مادران جانباختگان و زندانیان سیاسی اعدام شده کورد تأسیس شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان