سقز: یک شهروند جهت تحمل حبس راهی زندان شد

KMMK:

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ خورشیدی، فایق یوسفی، شهروند اهل سقز و عضو گروه کوهنوردی “هەلُ” جهت تحمل دوره محکومیت خود راهی زندان حکومت ایران این شهر شد.

فایق یوسفی پیشتر در ۱۸ تیر ۱۳۹۸ خورشیدی، همراه یک شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به منظور بازجویی به اداره اطلاعات حکومت در شهر سنه منتقل شد.

وی پس از دو ماه بازداشت در تاریخ ۱۸ شهریور همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. ایشان ۲۵ آبان همان سال توسط دادسرای عمومی و انقلاب حکومت در سقز از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ده ماه حبس تعزیری محکوم ولی از اتهام “عضویت در یکی از احزاب کوردستانی مخالف نظام” تبرئه شد و در نهایت حکم ایشان در دادگاه تجدید نظر حکومت در سنه به شش ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان