ارسلان هدایتی بصورت مشروط از زندان شد

KMMK:

یکشنبە ۴ آبان ۱۳۹۹ خورشیدی، ارسلان هدایتی، شهروند قروەای بصورت مشروط از زندان دیزل آباد حکومت ایران در کرماشان آزاد شد.

قابل ذکر است که این فعال مدنی ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ جهت تحمل حبس راهی زندان دیزل ‌آباد شده بود.

ارسلان هدایتی در صفحە شخصی خود ضمن اعلام خبر آزادی مشروط خود اعلام کرده که سال ۱۳۹۷، به مدت ۶۶ روز بازداشت و اینبار هم ۳۴ روز و در کل ۱۰۰ روز در زندان بوده است. وی عنوان کرده است که بیست روز باقیمانده حبس را مشروط به ده روز کارگری در زندان، که باید از ساعت شش صبح تا ساعت ۱۸ غروب کار اجباری انجام دهد.
این در حالی است که در دادنامه ایشان به چنین جریمه‌ای اشاره نشده است.

ارسلان هدایتی در تاریخ ۱۵ تیر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
اسفند سال ۱۳۹۷، توسط شعبه‌ی ۲ دادگاه انقلاب ایران ایران در کرماشان، توسط قاضی “شاهرخ مرادی”، از بابت اتهامات ” تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن نظم عمومی” محاکمه و به ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر حکم ۹ ماه حبس این فعال مدنی را به ۴ ماه کاهش داد و وی در تاریخ ۳۰ شهریور سال جاری، جهت تحمل حبس راهی زندان دیزل ‌آباد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان