با پایان دوره مرخصی، طاهر صوفی مجددا زندانی شد

KMMK:

سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹شمسی، طاهر صوفی شهروند پیرانشاری پس از اتمام دوره مرخصی که در تاریخ ۲۴ مهر سال جاری صادر شده بود، مجددا به زندان بازگشت.
نامبرده شهریور سال ۹۸ توسط دادگاه کیفری حکومت ایران در شهر پیرانشار به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد و از آذر ۹۸ در حال تحمل دوران محکومیت خود است.

طاهر صوفی ۳۸ سالە از اهالی روستای گرگول سفلی از توابع شهرستان پیرانشار در استان اورمیه شرق کوردستان میباشد.
پنج شنبه یکم آذر ۱۳۹۷ شمسی نامبرده توسط نیروهای امنیتی ایران در دهستان لاجان شرقی از توابع پیرانشار بازداشت و با پایان مراحل بازجویی در تاریخ یک دی‌ماه همان سال با تودیع قرار وثیقە‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

طاهر صوفی به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران توسط شعبە ۱۰۲ دادگاه کیفری ایران در شهر پیرانشار به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. جمعیت حقوق بشر کوردستان