تعقیب و گریز نیروهای انتظامی مرگ یک کاسبکار را درپی داشت

KMMK:

سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹خورشیدی، در پی تعقیب و گریز نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران یک کاسبکار اهل شهر سقز با نام «هیوا وکیلی» فرزند کریم در جاده “سقز به دیواندره” در سه راهی “رشید آباد و وزمان” بر اثر منحرف شدن اتومبیلش از جاده و چپ شدن جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارش، علاوه بر جان باختن کاسبکار مذکور، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران یک کاسبکار دیگر را بازداشت کردند که تا لحظه تهیه خبر از هویت نامبرده اطلاعی در دست نمی باشد.
لازم به ذکر است که، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بهانه حمل کالای قاچاق به تعقیب و گریز این دو کاسبکار پرداخته اند.
بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۵۸ کولبر و کاسبکار توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ترکیه کشته و ۱۵۰ کولبرو کاسبکار نیز زخمی شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان