صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول زاده اعدام شدند

KMMK:
سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ شمسی دو زندانی سیاسی صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده در زندان حکومت ایران در شهر اورمیه به اتهام فعالیت سیاسی اعدام شدند.
طبق گزارشات محلی سحرگاه امروز ‌صابر شیخ عبدلله و دیاکو رسول زاده که دوشنبه از بند ۱و۲ زندان حکومت در اورمیه جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه انتقال داده شده بودند، در شرایط امنیتی و در زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیه اعدام شدند.
از دیروز تاکنون خانواده هر دو زندانی مقابل زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اورمیه (واقع در جاده دریا) تجمع کرده و خواستار ملاقات فرزندانشان بودند.
حکم اعدام‌ این دو جوان پس از یک روند قضایی به شدت ناعادلانه و بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر شده بود، این دو زندانی سیاسی به اتهام همکاری با کومله در مهاباد در شهریور سال ۱۳۸۹ به اعدام محکوم شده بودند.

جمهوری اسلامی ایران آنها را متهم به دست داشتن در یک عملیات بمبگذاری کرده بود، اتهامی که توسط این دو زندانی سیاسی قویا‍ً رد شده بود.
این دو زندانی سیاسی در مرحله بازداشت و بازجویی با بدترین رفتارها و شکنجه ها مواجه شده و حکومت ایران با شکنجه و اعمال خشونت آنها را وادار به اعتراف اجباری کرده بود. اتهاماتی که به این دو شهروند شرق کوردستان وارد شده بود غیرواقعی و اتهامات وارده هیچ مدرک یا مستندی نداشت.
جمعیت حقوق بشر کوردستان