گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە می ٢٠٢٠

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه می سال ۲۰٢٠ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در ماە می اماری از اعدام زندانیان منتشڕ نشدە است. جمهوری اسلامی هیچگاە آمار دقیق و رسمی اعلام نمیکند.

زندان و بازداشت

در این ماە ١٢ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند.

عددنامسنتاریخ محل
۱عبدالله ادوایی؟۴,۵۲۰۲سەوڵاوا(سروآباد)
۲طارق رحیم‌پور؟۰۵٫۰۵٫۲۰۲۰سنه
۳بنیامین رحیم‌پور؟۰۵٫۰۵٫۲۰۲۰سنه
۴ادریس گله داری؟۱۰٫۰۵٫۲۰۲۰سنه
۵زانیار نور محمدی؟۱۰٫۰۵٫۲۰۲۰سنه
۶سعید رشیدی؟۱۱٫۰۵٫۲۰۲۰مهاباد
۷محمد علی لشکری؟۱۱٫۰۵٫۲۰۲۰مهاباد
۸سمیع شریفیان۱۷۱۳٫۰۵٫۲۰۲۰پیرانشار
۹عباس صدیقی؟۱۷٫۰۵٫۲۰۲۰پیرانشار
۱۰یوسف ابراهیم زاده؟۲۲٫۰۵٫۲۰۲۰شنو
۱۱شهاب آجی؟۲۲٫۰۵٫۲۰۲۰نقده
۱۲اسلام انباخون ؟۲۳٫۰۵٫۲۰۲۰اورمیە

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ١٦ کولبر و کاسبکار کشته  و ٢٤ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

عدداسمسنتاریخمحلعلت
۱محمود مرادی۲۲۰۳٫۰۵٫۲۰۲۰هنگژاله بانهشلیک نیروهای مسلح حکومت
۲محمد ابراهیم زاده؟۰۳٫۰۵٫۲۰۲۰نوکان- کانی زردهشلیک نیروهای مسلح حکومت
۳لقمان چهارگوشە ؟۰۹٫۰۵٫۲۰۲۰بلە سووری خوارێشلیک نیروهای مرزبانی
۴کیوان کوثری؟۰۹٫۰۵٫۲۰۲۰بانهسقوط از ارتفاع
۵کامران مولان نیا۳۲۱۲٫۰۵٫۲۰۲۰سردشتشلیک نیروهای مرزبانی
۶آرام مولودی۲۵۱۷٫۰۵٫۲۰۲۰شنوسقوط در رودخانە
۷بهرام یوسفی؟۱۷٫۰۵٫۲۰۲۰مرز قطورشلیک نیروهای مرزی ترکیه
۸سفر ایل افکن۳۷۲۰٫۰۵٫۲۰۲۰شنوشلیک نیروهای مسلح حکومت
۹ قادر یادساره۲۱۲۳٫۰۵٫۲۰۲۰مرزی بودندشلیک نیروهای مرزی ترکیه
۱۰ارسلان احمدی؟۲۴٫۰۵٫۲۰۲۰مرزی صومابرادوستشلیک نیروهای مرزبانی
۱۱کامران گولان؟۲۵٫۰۵٫۲۰۲۰مرز سردشتشلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران
۱۲محسن درویش‌زاده 2629.05.2020منطقه‌ی الندشلیک نیروهای مسلح حکومت
۱۳ ابراهیم‌ جوردیزج 2829.05.2020منطقه‌ی الندشلیک نیروهای مسلح حکومت

کاسبکار کشتە شدە

عدداسمسنتاریخمحلعامل
۱سینا مام سلیمی؟۲۲٫۰۵٫۲۰۲۰سقزنیروی انتظامی
۲هادی گولابی؟۲۹٫۰۵٫۲۰۲۰شهر بروجردنیروی انتظامی
۳بهزاد صالحی۱۸۱۹٫۰۵٫۲۰۲۰کرماشاننیروهای مسلح

کولبر و کاسبکار زخمی

عدداسمسنتاریخمحلعلت
۱صدیق احمدی؟۰۳٫۰۵٫۲۰۲۰چالدرانشلیک نیروهای مسلح حکومت
۲منصور چهارگوشە؟۰۹٫۰۵٫۲۰۲۰بلە سووری خوارێشلیک نیروهای مرزبانی
۳میثم محمدی؟۰۹٫۰۵٫۲۰۲۰بلە سووری خوارێشلیک نیروهای مرزبانی
۴نوزاد؟۱۵٫۰۵٫۲۰۲۰هورامانشلیک نیروهای مرزبانی
۵؟؟۱۵٫۰۵٫۲۰۲۰هورامانشلیک نیروهای مرزبانی
۶رضا سرشیری؟۱۷٫۰۵٫۲۰۲۰روستای وکیلشلیک نیروهای مرزبانی
۷منافع حسن‌زاده؟۱۷٫۰۵٫۲۰۲۰روستای وکیلشلیک نیروهای مرزبانی
۸بهزاد رمضانی؟۱۷٫۰۵٫۲۰۲۰روستای وکیلشلیک نیروهای مرزبانی
۹شمس الدین عمرپور؟۱۷٫۰۵٫۲۰۲۰ مرز بین شرق و شمالشلیک نیروهای مسلح ترکیە
۱۰سالار؟۲۱٫۰۵٫۲۰۲۰مرز  نوسودشلیک نیروهای مرزبانی
۱۱کیهان؟۲۱٫۰۵٫۲۰۲۰مرز  نوسودشلیک نیروهای مرزبانی
۱۲ذکریا ؟۲۱٫۰۵٫۲۰۲۰مرز  نوسودشلیک نیروهای مرزبانی
۱۳محمد امینی؟۲۱٫۰۵٫۲۰۲۰مرز  نوسودشلیک نیروهای مرزبانی
۱۴منصور 3022.05.2020 مرزی بیتوششلیک نیروهای مرزبانی
۱۵بختیار۳۲۲۲٫۰۵٫۲۰۲۰ مرزی بیتوششلیک نیروهای مرزبانی
۱۶؟؟۲۳٫۰۵٫۲۰۲۰مرزی بودندشلیک نیروهای مرزی ترکیه
۱۷؟؟۲۳٫۰۵٫۲۰۲۰مرزی بودندشلیک نیروهای مرزی ترکیه
۱۸؟؟۲۳٫۰۵٫۲۰۲۰مرزی بودندشلیک نیروهای مرزی ترکیه
۱۹رودان احمدی؟۲۴٫۰۵٫۲۰۲۰مرزی صومابرادوستشلیک نیروهای مرزبانی
۲۰توران احمدی؟۲۴٫۰۵٫۲۰۲۰مرزی صومابرادوستشلیک نیروهای مرزبانی
۲۱کامیل گوهری؟۲۹٫۰۵٫۲۰۲۰مرزپیرانشهرشلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران
۲۲کمال گوهری؟۲۹٫۰۵٫۲۰۲۰مرزپیرانشهرشلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران
۲۳رسول چپلک؟۲۹٫۰۵٫۲۰۲۰مرزپیرانشهرشلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران
۲۴علی خزرزاده؟۳۰٫۰۵٫۲۰۲۰بانهشلیک نیروهای مرزبانی

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە ٦ نفر خودکشی و خودسوزی کردەاند.

عدداسمسنتاریخمحلعلت 
1هادی یزدانی۴۷۰۱٫۰۵٫۲۰۲۰سقزنامشخص
۲شیلان شبرنگ۱۶۰۳٫۰۵٫۲۰۲۰هورامانمشکلات خانوادگی
۳زینب کودکی۱۱۰۷٫۰۵٫۲۰۲۰ایلامفقر
۴اصغر خسروی۲۵۱۸٫۰۵٫۲۰۲۰روانسربیکاری
۵مفیده حسین نژاد۱۸۲۴٫۰۵٫۲۰۲۰سقزازدواج اجباری
۶حاصل التون۱۹۲۶٫۰۵٫۲۰۲۰پیرانشهرنامشخص

مین

در نتیجە انفجار مین دو نفر زخمی شدە اند

عدداسمسنتاریخمحل
۱بهروز باقری۳۰۰۷٫۰۵٫۲۰۲۰قلاویزان
۲محمد صالحی۴۶۱۵٫۰۵٫۲۰۲۰بانه

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان